Auto w firmie


Man driving his car and makes gesture with thumb up

UŻYTKOWANIE FIRMOWE/PRYWATNE AUTA

Weryfikuj ilość przejechanych kilometrów za pomocą sprawnego systemu przełączenia urządzenia SEO Navi MAX  z trybu „służbowego” na „prywatny”  i utrzymuj pełną kontrolę nad użytkowaniem floty pojazdów. Monitorowanie sposobu obsługi auta przez pracowników zwiększa Twoją świadomość o eksploatacji pojazdów, wzmaga ostrożność kierowców i podnosi poziom rzetelności wśród kadry pracowniczej.