Przykłady zastosowania

ZDALNE STEROWANIE CENTRALNYM ZAMKIEM

Wykorzystuj nowoczesne rozwiązania do usprawnienia funkcjonowania Twojej floty pojazdów. Udostępniaj w sposób zdalny auta za pomocą dedykowanych urządzeń typu: CAN G lub CAN G UART.  

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE FLOTĄ POJAZDÓW

Skorzystaj z systemu wspierającego zarządzanie transportem SEO NAVI Max i ciesz się ze zwiększonej efektywności pracy przedsiębiorstwa. Za pośrednictwem naszego produktu możesz analizować m.in.: proces zużycia paliwa, styl jazdy pracowników, stopień eksploatacji pojazdów, przebieg każdego pojazdu, realizację zadań poszczególnych pracowników. Przyjazny w obsłudze interfejs aplikacji ułatwi Ci proces zarządzania flotą i stanie się niezbędnym elementem wykonywanej pracy.

ECO DRIVING – WIĘCEJ NIŻ STYL JAZDY

Pomożemy Ci  podnieść zysk firmy poprzez zmniejszenie eksploatacji pojazdów i zużycia paliwa.  System SEO Navi Max ocenia styl jazdy pracowników, tym samym wprowadza atmosferę zdrowej rywalizacji, podnosi kulturę jazdy kierowców oraz zmniejsza ryzyko kolizji lub wypadku.  Korzystając z SEO Navi Max masz realny wpływ na ochronę środowiska poprzez ograniczenie emisji CO2 i hałasu.  

INFORMACJE O SERWISOWANIU

Pozwól, aby system czuwał nad bezpieczeństwem i prawidłowym funkcjonowaniem pojazdu. Otrzymuj informację w formie wyświetlonych parametrów lub ikon o konieczności serwisowania auta w oparciu o system GPS/GSM.

LOKALIZACJA SKRADZIONEGO POJAZDU

Bezpieczeństwo floty pojazdów to jeden z priorytetowych celów każdego przedsiębiorcy.  Urządzenie ATTENDO to  gwarancja jakości i skuteczności. System posiada możliwość wyboru dowolnej częstotliwości przesyłania sygnału GPS/GSM na serwer lub za pomocą wiadomości SMS z podaniem dokładnej pozycji pojazdu.

ZABEZPIECZENIE DOMKU LETNISKOWEGO

Zadbaj o komfort użytkowania i poczucie bezpieczeństwa w Twoim domu letniskowym korzystając z urządzenia ATTENDO. Wystarczy w prosty sposób zainstalować urządzenie, które zostanie uaktywnione natychmiast po naruszeniu chronionego obszaru. Informacja z urządzenia zostanie w sposób bezpośredni przesłana na serwer bądź wyznaczony numer telefonu.

UŻYTKOWANIE FIRMOWE/PRYWATNE AUTA

Weryfikuj ilość przejechanych kilometrów za pomocą sprawnego systemu przełączenia urządzenia SEO Navi MAX  z trybu „służbowego” na „prywatny”  i utrzymuj pełną kontrolę nad użytkowaniem floty pojazdów. Monitorowanie sposobu obsługi auta przez pracowników zwiększa Twoją świadomość o eksploatacji pojazdów, wzmaga ostrożność kierowców i podnosi poziom rzetelności wśród kadry pracowniczej.

DEFINIOWALNE STREFY PORUSZANIA SIĘ

Wyznaczaj strefy kontroli, które będą określać czas i miejsce lokalizacji pojazdów. Po przekroczeniu zdefiniowanego obszaru, system automatycznie wygeneruje alert powiadamiający o przekroczeniu strefy, w której powinien znajdować się pracownik. Każde urządzenie może posiadać kilkanaście przypisanych geo stref – w zależności od potrzeb. Decydując się na korzystanie z produktu SEO Navi MAX zyskujesz pewność monitoringu pojazdów 24 h oraz otrzymywanie alertów w czasie rzeczywistym.

ODTWARZANIE TRASY POJAZDU

Odtwarzanie trasy pojazdu w znaczący sposób wspiera kontrolę nad funkcjonowaniem floty. Poprzez zaznaczenie wybranego zakresu czasu, otrzymujesz podgląd obrazu ruchomego, który przedstawia przebytą trasę oraz  parametry, które w danym momencie są wyświetlane np.  drzwi zamknięte/otwarte, kiedy dokładnie nastąpiła awaria silnika, czy pracownik pokonywał trasę z pasażerem, jaki był stan paliwa w określonym momencie podróży, jaka była prędkość pojazdu, czy był używany hamulec ręczny itd. Przykładowe parametry wymienione wyżej są niezwykle istotną informacją z punktu widzenia osoby zarządzającej flotą pojazdów – zyskujesz wiedzę o dokładnym rozkładzie dnia pracownika, stylu jazdy, miejscach tankowania pojazdu, a drogą dedukcji: złamanych przepisach ruchu drogowego. Urządzenie będzie niezwykle przydatnym urządzeniem w razie stłuczki, awarii pojazdu, wypadku drogowego, kontroli pracowniczej.