Geostrefy


technology, location, navigation, business and modern life concept- close up of open laptop computer with gps navigator map on screen on table at hotel terrace

DEFINIOWALNE STREFY PORUSZANIA SIĘ

Wyznaczaj strefy kontroli, które będą określać czas i miejsce lokalizacji pojazdów. Po przekroczeniu zdefiniowanego obszaru, system automatycznie wygeneruje alert powiadamiający o przekroczeniu strefy, w której powinien znajdować się pracownik. Każde urządzenie może posiadać kilkanaście przypisanych geo stref – w zależności od potrzeb. Decydując się na korzystanie z produktu SEO Navi MAX zyskujesz pewność monitoringu pojazdów 24 h oraz otrzymywanie alertów w czasie rzeczywistym.