Info serwisowe


Mechanic man holding clipboard and check the car

INFORMACJE O SERWISOWANIU

Pozwól, aby system czuwał nad bezpieczeństwem i prawidłowym funkcjonowaniem pojazdu. Otrzymuj informację w formie wyświetlonych parametrów lub ikon o konieczności serwisowania auta w oparciu o system GPS/GSM.