Polityka prywatności

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC KLIENTÓW

SEO ELECTRONICS s. c. Leon Iwaniuk Sławomir Iwaniuk

 

 

Realizując obowiązek wynikający z art.13 ust.1 i ust.2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest SEO ELECTRONICS s. c. Leon Iwaniuk Sławomir Iwaniuk z s. w Wasilkowie ul. Modrzewiowa 5, 16-010 Wasilków, Biuro handlowe ul. Prowiantowa 10,
  15-707 Białystok, e – mail: office@seoelectronics.pl, tel. +48 85 65 14 533.
 2. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, w tym rozpatrywania reklamacji pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy/zlecenia szczególnie w celach:
 • przesłania propozycji współpracy lub oferty na złożone zapytanie.
 • prowadzenie korespondencji wyjaśniającej lub uzupełniającej.
 • wystawiania i przesyłania dokumentów potwierdzających transakcje.
 • dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń.
 1. W przypadku dokumentów, które zawierają dane osobowe, a są  niezbędne do udokumentowania transakcji dla potrzeb obowiązującego prawa podatkowego, będą przechowywane przez okres nie krótszy niż wymagany przepisami prawa.
 2. W każdym innym przypadku dane nie będą przechowywane dłużej aniżeli przez okres 6 lat.
 3. Dane mogą być przekazywane osobom i firmom, z którymi realizujemy zadania wynikające z umowy lub zmierzające do zawarcia umowy, tj. naszym współpracownikom zatrudnionym w ramach umowy, zlecenia, firmom, z którymi współpracujemy w zakresie pozyskania uprawnień do wykonywania działań umożliwiających realizację umowy/zlecenia, firmom wspomagającym nas outsourcingowo w obszarach księgowości, IT i spedycji, doradztwa prawniczego łącznie z reprezentacją.
 4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym ich:
 • sprostowania, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora  są nieprawidłowe lub niekompletne
 • usunięcia, jeśli to nie koliduje z obowiązującym prawem dotyczącym obowiązku przechowywania dokumentacji zawierającej Pana/i dane.
 • ograniczenia przetwarzania.
 • przenoszenia, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi.
 1. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 2. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)